ЗАЩО?

Багер разруши Великата китайска стена

Нанесените щети са необратими! Една история е разрушена завинаги!

Багер разруши Великата китайска стена

Двама души (38-годишен мъж и 55-годишна жена), бяха арестувани за това, че са изкопали дупка с багер във Великата китайска стена. Те са пробили голяма дупка, така че техният багер да може да премине през нея. Не са осъзнали, какво са направили. Медиите в Китай съобщават, че държавата ще се заеме със съдебното дело към двамата служителя и фирмата. Тя била наета да поддържа околността. Съдебното дело ще е по бързата процедура.

Багер разруши Великата китайска стена

Полицията споделя на медиите, че при разпита са признали, че са искали да намалят разстоянието, което трябва да изминат. С това си дело са причинили необратими щети на цялостта и безопасността на част от паметника на културата.

Нанесените щети са необратими! Една история е разрушена завинаги!

“Нанесените щети са необратими! Една история е разрушена завинаги! Стена спираща набези на хиляди войници, издържала борбата с времето и природата, не можа да се спаси от хората на 21 век.” – Това сподели през ABC NEWS археолог, извикан на място, за да помогне с опити да се възстанови стената.


Великата китайска стена е обявена за обект на световното наследство на ЮНЕСКО през 1987 г. Тя е построена от китайски императори, за да възпират чуждестранните нашественици.

История

Великата китайска стена е система от отбранителни съоръжения в Китай. Те са изградени от камък, тухли, уплътнен земен насип, кал, дърво и други материали.

Строена е от изток на запад по историческата северна граница на страната за защита от нападенията на различни номадски народи от Евразийската степ. Няколко отделни стени са построени още през VII век пр. Хр., а през следващите столетия те са свързани в едно, разширени и усилени и получават името Великата стена. Особено известна е стената, строена през 220 – 206 година пр. Хр. от Цин Шъхуан, първия китайски император, от която не е останало почти нищо. Великата стена е реконструирана, поддържана и подобрявана от различни династии. Като по-голямата част от запазеното до наши дни е от епохата на династията Мин (1368 – 1644 г.).

Освен за отбранителни цели Великата стена се използва и за осъществяване на граничен контрол, позволявайки ефективното налагане на мита на превозваните по Пътя на коприната стоки.

Както и ограничаване или насърчаване на търговията и контрол на имиграцията и емиграцията. Отбранителните възможности на стената са усилени с изграждането на наблюдателни кули, казарми, гарнизони, системи за димна или светлинна сигнализация, както и от използването на трасето на самата стена като транспортен коридор.

Граничните стени, изграждани през вековете, следват различни направления

Взети заедно, те пресичат страната от град Дандун на изток до езерото Лобнор на запад и от днешната китайско-руска граница на север до Цинхай на юг, описвайки дъга приблизително по южната граница на монголските степи. Подробни археологически изследвания, използващи съвременни технологии, стигат до заключението, че построените от династията Мин стени са с дължина 8850 километра. Това включва 6259 километра същински стени, 359 километра окопи и 2232 километра естествени прегради, като възвишения и реки. Според друго изследване стената с всички нейни разклонения достига 21 196 километра. Днес Великата китайска стена е приемана за едно от най-впечатляващите архитектурни постижения в историята на човечеството

Защо е кръстена така?

Сборът от укрепления, наричани днес Велика китайска стена, в миналото е имало редица различни наименования.

В китайската историография наименованието „Дълга стена“ се появява в „Записки на великия историк“ на Съма Циен от I век пр. Хр., където с него са наричани както отделните големи стени. Те са строени между и на север от Воюващите държави, така и по-единното съоръжение на Цин Шъхуанди. Китайската идеограма е фоно-семантичен съставен символ на „земния“ радикал, чието старокитайско произношение е реконструирано като *deŋ. Първоначално тя обозначава укрепленията, ограждащи традиционните китайски градове, и се използва разширително за стените, около съответните държави. В наши дни обаче символът обикновено обозначава китайската дума за град.

По-дългото китайско наименование, „Дълга десет хиляди ли стена“, произлиза от описанието на Съма Циен в „Записки“, макар че самият той не я наричал по този начин. Хрониката „Книга на Сун“ от V век цитира граничния военачалник Тан Даодзи да я нарича „дългата стена от десет хиляди ли“. По-близо до съвременното име, но подобни форми се срещат рядко в предмодерните епохи. Традиционната китайска мярка за дължина “ли” е невинаги точно дефинирана и трябва да отразява дължината на типично село. Като в миналото често е определяна като 1/3 от английската миля или около 540 метра. С приемането на метричната система в Китай през 1930 година тя е приравнена към 500 метра. Това би определило дължината на стената на около 5000 километра. От друга страна тук използването на „десет хиляди“ вероятно е в преносен смисъл и просто обозначава голяма стойност.

Заради лошата репутация на тираничното управление на Цин Шъхуанди

Следващите китайски династии обикновено избягват да наричат собствените си добавки към стената с името „Дългата стена“. Вместо това в хрониките се срещат различни наименования, като „граница“ „укрепления“, „външните крепости“. Сред поетичните и други неформални наименования на стената са „пурпурната граница“ и „земният дракон“. Едва при династията Цин „Дългата стена“ се налага като общо наименование на всички гранични стени, независимо от тяхното местоположение и време на изграждане.

Ранните европейски пътешественици в Новото време обикновено говорят за „Китайската стена“. През XIX век в големите европейски езици (английски, френски, немски) се утвърждава формата „Велика китайска стена“, но други европейски езици продължават да използват „Китайска стена“ дълго след това.

Тя е „Най-голямото гробище в света“

Великата китайска стена се приема и за символ на тиранията, тъй като за нейното строителство са привикани на ангария стотици хиляди хора – майстори, затворници, войници и селяни, като много от тях умират по време на строежа. Освен това, когато Цин Шъхуан издава заповедта за изгаряне на всички книги, с изключение на аналите на неговата династия, по медицина и фармацевтика, се доуточнява, че който не изпълни заповедта до 30 дена след влизането ѝ в сила, ще бъде изпратен да работи на стената с обръсната глава, желязна верига на врата и йероглифи, изписани на лицето му, за период от 4 години.

Строителството на защитните стени и особено това на Великата стена на Цин Шъхуан неизменно поражда недоволството на опозицията, която упреква императорите в жестокост и тирания, тъй като това изцежда големи финансови средства и човешки ресурси. Този колосален труд се извършва в епоха без машини с цената на непосилен труд. Чън Лин от династия Хан пише, че това е време, когато е по-добре да родиш момиче, отколкото момче. У Лунхан от Сун пише, че Стената е толкова висока, защото е стъпила на човешки кости и толкова дълбока, защото е напоена с кръвта им.

Затова историците казват…

Че Великата стена е „най-голямото гробище в света“, тъй като там са намерили смъртта си 10 милиона души. Това, от своя страна, подтиква народа да създаде множество истории и легенди, свързани с нея.

Съсредоточаването на работна сила в строителството на стената отслабва земеделското производство. В същото време наказателният закон е много строг и всичко това поражда силно недоволство у народа. Когато се изчерпва търпението му, народът въстава една година след смъртта на император Цин Шъхуан. Това въстание е първото и най-жестоко селско въстание в китайската история и довежда до свалянето на династия Цин. Поради това у следващите поколения споменът за Цин Шъхуан е по-скоро като за жесток тиранин.

Наследството

Сега общата дължина на всички участъци е към 6000 – 6500 км., като стената на места може да достигне на ширина до 10 м., а на височина 15 м., като в по-отдалечените части на страната тя представлява просто по-големи земни валове. Изчислено е, че общо са използвани приблизително около 180 млн. кубични метра пръст и 60 млн. кубични метра други строителни материали. Ако този материал се използва за построяването на стена с дебелина 1 м. и височина 5 м., то тя ще обиколи цялата Земя един път и нещо. Снимките от сателит показват, че сега участъци с обща дължина около 1000 км. са разрушени изцяло или са погребани под земята.

Видимост от Космоса

Хората смятат, че стената е единственото творение, създадено от човешка ръка, което може да се разпознае от Луната с просто око. Това мнение съществува години наред, подобно на градска легенда, като понякога е записвано дори в учебници. Реално погледнато обаче, ако това беше вярно, човек би могъл да забележи и всяка по-голяма магистрала.

В действителност това, което може да се забележи, е сянката на стената от околоземна орбита, т.е. от височина по-малко от 500 км. (което е 0,1% от разстоянието до Луната). Необходима е много добра видимост, когато Слънцето е ниско, а резултатът не е по-различен от този при много други обекти, създадени от човека.

Автор: Радост Филипова

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button