ВНИМАНИЕ, опасност!

ООН: Мигриращите животински видове застрашени от изчезване

ООН: Мигриращите животински видове застрашени от изчезване

22% от мигриращите животински видове са застрашени от изчезване, съобщи Организацията на обединените нации (ООН) по време на конференцията в узбекската столица Самарканд. Конференцията, проведена от 12 до 17 февруари под мотото „Природата не познава граници“, събра представители на 133 държави, включително и България, които обсъдиха катастрофалното положение на мигриращите животински видове.

ООН: Мигриращите животински видове застрашени от изчезване
Благороден елен

Участниците на конференцията договориха Бонската конвенция, насочена към защитата на мигриращите животински видове.

В доклад на ООН беше посочено, че намалява популацията на 44% от изследваните видове, като 22% от тях са дори застрашени от изчезване. Особено тревожна е ситуацията с мигриращите видове риби, като 97% от тях са изложени на риск от изчезване. От идентифицираните от CMS обекти, критични за изброените в CMS видове, 49% имат известна защита от политика, докато половината са под „неустойчиви“ нива на натиск, причинен от човека.

В рамките на конференцията беше подчертано, че мигриращите животни не спазват политическите граници и за тяхната защита е необходимо международно сътрудничество!

Опасностите, пред които са изправени мигриращите животински видове, включват нарастващото унищожаване на местообитанията и прекъсването на техните миграционни пътища.

Например благородният елен страда от инбридинг и генетично обедняване поради изолацията на местообитанията и фрагментацията на миграционните пътища. Това обедняване може да има сериозни последици за тези видове и дори да доведе до тяхното изчезване. Експертите подчертават необходимостта от съхранение на свързаните местообитания, за да се гарантира запазването на мигриращите видове.

Графиката показва съотношението на изброените в CMS видове, класифицирани във всяка категория Червен списък, по таксономична група.

„Мигриращите видове са в беда и това поставя човечеството в беда! Стотици бозайници, птици, риби и дори насекоми умират. Това е катастрофа! Това е първата цялостна оценка на мигриращите видове и показва как нашето поведение – неустойчивите човешки дейности – застрашават бъдещето на тези видове и като цяло бъдещето на други видове и на самото човечество. Ако не се обединим, не преглътнем различията си и не се опитаме с общи усилия да запазим природата. А тя ни е дадена на заем тук, то всичко, което се гради като човечество и технологии са загубени!” Предупреди Ингер Андерсен , изпълнителен директор на Програмата на ООН за околната среда, на Конвенцията за мигриращите видове.

Причини за заплаха от изчезване

Докладът посочва свръхексплоатацията, деградацията и фрагментацията на земята, изменението на климата , замърсяването (включително светлина и шум) и въвеждането на инвазивни видове като двигатели на заплахата от изчезване. 

Свръхексплоатацията, най-голямата заплаха за много животни според изпълнителния секретар на CMS, е умишленото вземане на животно от дивата природа. Това може да бъде лов и риболов или случайно улавяне на грешен вид или при лов, което означава нежелани животни, които се изхвърлят, след като са били уловени. Седем от 10 от изброените видове са засегнати от свръхексплоатация.

Три от всеки четири вида, изброени като застрашени или критично застрашени от CMS, страдат от загуба на местообитания, деградация и фрагментация.

Защо човечеството има нужда от мигриращи животни?

Според доклада мигриращите животни, които свързват континенти, държави, местообитания и пресичат морета, осигуряват „разнообразие от важни функции“ за човечеството. 

„Неотложността от действия за защита и опазване на тези видове става още по-голяма, когато вземем предвид интегралната, но подценена роля, която те играят в поддържането на сложните екосистеми, които поддържат здрава планета.“

каза Андерсен.

Някои от ключовите функции, изброени в доклада, включват:

  • Кръговрат на хранителни вещества – Мигриращите видове пренасят енергия и хранителни вещества между морски, сладководни и сухоземни екосистеми.
  • Опрашване и разпръскване на семена – Мигриращи птици, прилепи и насекоми опрашват цъфтящи растения и оформят екосистемни структури чрез разпръскване на семена.
  • Регулиране на екосистемите – Мигриращите видове осигуряват храна за други животни и могат да регулират екосистемите чрез хищничество и паша.
  • Смекчаване на изменението на климата – морските мигриращи видове отделят въглерод и спомагат за поддържането на местообитания, които са ефективни поглътители на въглерод.
  • Устойчиво използване и поминък – мигриращите видове могат да бъдат важен източник на храна, а екотуристическите атракции могат да генерират доходи за местните общности.
  • Културни ценности – Мигриращите видове осигуряват естетическа наслада, образователна стойност и са духовно значими.

„Мигриращите видове разчитат на различни специфични местообитания в различни периоди от жизнения си цикъл .Те редовно пътуват, понякога хиляди километри, за да стигнат до тези места. Те се сблъскват с огромни предизвикателства и заплахи по пътя си, както и на своите дестинации, където се размножават или се хранят.“

– Добави още той.

Изчезването не е неизбежно

Сайга

Докладът посочва 14 примера за успех, като популациите на птици в Cypress, които се възстановяват след премахване на незаконните мрежи за птици. Антилопата Сайга от Казахстан направи обрат благодарение на политиките за опазване и възстановяването на местообитанието им.

Гърбавите китове също се завръщат след намаляване на търговския китолов, прилова и ударите на риба.

Снимка: iStock

„Има конкретни решения и въпроси на масата на тази същата COP, които биха могли да имат значение и трябва да имат значение. Те включват увеличаване на екологичната свързаност, справяне с незаконните убийства и улавяне на птици, намаляване на шума и химическото замърсяване в морската и друга среда и гарантиране, че обръщаме особено внимание на ангажиментите и задълженията, когато обмисляме потенциално дълбоководно проучване и добив. “

– Сподели Андерсън

Докладът се предлага като сигнал към правителствата и хората да направят промени

CMS идентифицира местообитанията и предлага елементи за действие, за да помогне на видовете в риск. Конвенцията се надява на промени в политиката и налагане през граници и нации.

„Въпреки че някои от тях са насочени към правителствата и градовете, например, ние можем да направим много в частния сектор, както и всеки човек, който има дом и може да се научи как да намали въздействието на светлинното замърсяване , което може включват, разбира се, изключване на светлината през нощта, но също така дори вида на светлината, която използват или начина, по който я осветяват, това вече би било много полезна мярка“, предложи изпълнителният секретар на CMS Ейми Френкел, докато говори до новините на ООН .

Тя каза още, че домашните котки са в известен смисъл инвазивен вид и са хищници на местните птици.

Какво означава CMS-listed?

CMS идентифицира 1189 вида като критично застрашени и застрашени.  Докладът също така описва 400 други вида, които не са в списъка, но се считат за застрашени или почти застрашени. Това са предимно птици и риби.

Различните агенции имат различни списъци на застрашени видове. Например България има ” Червената книга на България” , където описва и променя статута на всеки един растителен и животински вид в страната. А САЩ имат свои собствени защитени видове съгласно Закона за застрашените видове.

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button