ЗАЩО?

Черно море промени цвета си!

Черно море промени цвета си!

Според NASA, Черно море е претърпяло значителна промяна в цвета си. Докато преди то е било тъмносиньо, сега заради масовото размножаване на фитопланктон е станало изумрудено зелено.

Black sea

Най-забележимите промени са наблюдавани пред бреговете на България и Румъния (делтата на Дунав)

Сходни промени в цвета се наблюдават и по крайбрежието на Украйна. Промяната е заснета от спътника Aqua към NASA. Според специалистите, голямото количество фитопланктон може да доведе до рязко намаляване на нивото на кислород в Черно море, което от своя страна може да причини масово измиране на морските обитатели.

Какво е фитопланктон?

Фитопланктон (от старогръцки φυτόν (phyton) – растение, и πλαγκτός (planktos) – блуждаещ) се нарича група микроводорасли, живеещи (суспендирани) във водните басейни (океани, морета, езера, реки и др.). Те принадлежат към различни таксономични отдели. Фитопланктонът е автотрофния (продуциращ) елемент от планктона. Срещат се известен процент от видове хранещи се миксотрофно и хетеротрофно, но „изключението не отменя правилото“

Фитопланктонът се състои от едноклетъчни водорасли и цианобактерии, които се хранят със слънчева светлина. По-големите риби и миди също се хранят с него.

Тюркоазените вихри показват наличието на фитопланктон, проследяващ потока от водни течения и водовъртежи. Един вид фитопланктон, често срещан в Черно море, са коколитофорите — микроскопичен планктон, покрит с бял калциев карбонат. Когато са събрани в голям брой, тези отразяващи плочи са лесно видими от космоса и карат водата да изглежда ярка и млечно синя.

През повечето години цветната работа на коколитофорите обикновено се показва в сателитни изображения през май и достига пик през юни. Само един месец преди сензорите VIIRS да получат изображението, Черно море приличаше повече на името си.

Но тъмното Черно море не означава, че е било лишено от фитопланктон. Напротив, вероятно са присъствали диатомеи. Този тип фитопланктон е често срещан в тези води през пролетта и може повече да потъмни водата, отколкото да я изсветли. Изследванията, фокусирани върху североизточната част на морето, предполагат, че сезонните промени – от по-малки видове диатомеи по-рано през пролетта до коколитофори в края на пролетта и лятото – са свързани с промените във вида и количеството на наличните хранителни вещества.

Диатомените водорасли се размножават бързо през пролетта и лятото, когато повърхностните води имат изобилие от азот и фосфор

В края на пролетта и началото на лятото, когато по-високите температури и по-малкото бури оставят морската вода по-стратифицирана, по-малко азот се смесва в повърхностните води – състояние, при което е известно, че коколитофорите доминират. По-късно през лятото обикновено се появяват по-големи видове диатомеи. Този фитопланктон се възползва от хранителните вещества, доставени от случайното смесване, което се случва, когато ветровете променят посоката си и преминават бури.

Сезонната промяна на доминиращите видове фитопланктон може да има вълнуващ ефект върху структурата на хранителната мрежа в Черно море. Например коколитофорите осигуряват фураж за видове като Noctiluca scintillans (морска искра), докато малките диатомеи хранят пелагични риби, а големите диатомеи хранят медузи.

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button