Устойчивост

Рекордно производство в Гърция

Рекордно производство в Гърция

Гърция е рекордьор по производство на зелена електроенергия. Нашата южна съседка наблегна на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), които покриват до 140 % от страната. Това предаде националната гръцка телевизия ERT.

Greece

Излишъкът от рекордния период е бил насочен за износ, а използването на лигнитните въглища е била нулева

Според данните на ERT за пренос на електроенергия през целия ден на 10 септември делът на лигнитните въглища в енергийния микс е останал нулев. Kоето е поддържало емисиите на въглероден диоксид от производството на електроенергия на много ниски нива.

Интереснито е, че страната е изнесла значителни количества от своя енергиен излишък чрез трансгранични междусистемни връзки.

„В условията на енергиен преход и климатичната криза която ни сполетя. Преноса на електроенергия в страната продължава да се развива и укрепва. Преносната система е с модерна и устойчива инфраструктура за още повече зелени рекорди и по-голяма енергийна сигурност в цяла Гърция. Трябва да се възстановим! “

– отбелязва ЕРТ за пренос на електроенергия.

Информационният гръцки сайт in.gr заяви, че в периода от 01-05 юли, беше регистриран рекорд за нулево използване на лигнитни въглища. Когато възобновяемите енергийни източници задоволиха търсенето в продължение на цели 87 последователни часа. Предишният рекорд от 38 последователни часа е бил регистриран през юни 2020 г.

Използването на лигнитни въглища е било нулево също на 23 юни тази година за 7 часа. Както и на 25-26 юни за цели 15 часа.

Горепосочените числа показват, че още предните месеци, през 2023 г. е поставен нов рекорд от годишен сумарен брой часове на нулево производство на лигнитни въглища. През последните години възобновяемите енергийни източници в Гърция се развиват бързо, като страната вече е на десето място в света по отношение на фотоволтаичния капацитет на глава от населението, се посочва в доклад на асоциацията SolarPower Europe, която представлява над 300 организации от соларния сектор.

От април тази година Гърция е на седмо място в света по отношение на интегрирането на възобновяеми енергийни източници в производството на електроенергия.

Що е възобновяема енергия

Възобновяема енергия е енергията, получена от източници, които се приемат за естествено възстановяващи се или за практически неизчерпаеми, т.нар.възобновяеми ресурси – слънчевата светлина, вятъра, дъжда, приливите, геотермалната енергия.

През 2008 г. около 19% от глобалното потребление на енергия идва от възобновяеми източници, включително около 13% от традиционна биомаса (дърва за огрев и други), главно изгаряна за отопление, и 3,2% – от водноелектрически централи (ВЕЦ).

Новите възобновяеми източници – малки водноелектрически централи (малка руслова ВЕЦ), съвременна биомаса, вятърни електроцентрали, слънчеви и геотермални електроцентрали, биогорива – дават други 2,7% от потреблението на енергия, като делът им бързо нараства. При производството на електроенергия делът на възобновяемите източници е около 18%, като 15% от електричеството се произвежда от ВЕЦ.

Автор: Радост Филипова

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button