Мнения и анализиУстойчивост

Хуманитарната криза на модерното робство

Глобалният тласък към възобновяеми източници на енергия засенчи хуманитарната криза

Хуманитарната криза на модерното робство

Хуманитарната криза на модерното робство

Усилията, които полагаме, за да забавим изменението на климата биха могли по невнимание да създадат хуманитарни кризи…

При насърчаването на възобновяемата енергия по-богатите нации ще влошат здравословните, жилищните и трудовите проблеми в развиващите се нации, откъдето се доставят материали.

Световните лидери се събират на COP 28 в Обединените арабски емирства за международната среща за изменението на климата и за първи път ще има изричен фокус. Той ще бъде върху ефекта от изменението на климата върху здравето и благосъстоянието.

Лекари, базирани в Демократична република Конго (ДРК) и САЩ, аплодираха организаторите на срещите, за това, че се гмуркат дълбоко в здравните проблеми.

“Модерно робство” – Здравето и човешките права

Здравето и човешките права трябва да бъдат неразделна част от дискусиите по време на COP 28. Особено тъй като те включват добив на природни ресурси за посрещане на нуждите от възобновяема енергия. ДРК е пример за това, където дори привидно прогресивна и полезна енергийна политика може да влоши условията на труд. Но и не само, също и цялостното здраве и условията на живот на най-бедните деца и възрастни, които работят в мините. Страните, които се стремят към независимост от изкопаемите горива, трябва да гарантират, че преминаването към зелена икономика няма да добави към това, което някои експерти по обществено здравеопазване наричат „модерно робство“.

Различията в здравеопазването

Страните част от срещата, изглежда са ориентирани към бизнеса, приемайки за даденост някои от различията в здравеопазването, разпространявани от инициативите за изменение на климата. През ноември Световната банка публикува своя доклад за климата и развитието на страната в ДРК. Той отбеляза потенциала на ДРК да бъде в челните редици на борбата с изменението на климата. По подобен начин Законът за двупартийната инфраструктура на президента Байдън и Законът за намаляване на инфлацията предоставиха доходоносни стимули за американците да инвестират в редица опции за подкрепа на чистата енергия.

Политиките за устойчиво развитие увеличават търсенето на суровини

Но тези политики увеличават търсенето на суровини за производството на зелени технологии, особено ключова съставка: минералът кобалт. ДРК произвежда повече от 70 процента от световния кобалт, който трябва да се добива чрез интензивни трудови усилия. Разбира се, те често остават нерегулирани. И докато доклад на Световната банка признава, че е необходима по-голяма прозрачност в минната индустрия, за да се осигури икономическа справедливост, той не обсъжда огромните различия в здравеопазването. Точно тези различия в момента се дължат на политики като тази на Байдън, които имат за цел да подобрят околната среда.

Зелените технологии и занаятчийският добив

До 30 процента от кобалта в ДРК се извлича чрез „занаятчийски добив“. Това са дребномащабни операции, които разчитат на детски труд. Също и опасни условия на труд, както и излагане на опасни замърсители, които водят до лоши здравни резултати. Такива често са неврологични увреждания или дихателна недостатъчност. Децата често започват да работят в мините от ранна възраст, без подходящо оборудване, храна или здравни грижи. Много мини имат високи нива на радиоактивност и висок риск от срутване, което води до нараняване или смърт.

Глобалният тласък към възобновяеми източници на енергия засенчи хуманитарната криза

Глобалният тласък към възобновяеми източници на енергия засенчи хуманитарната криза, която се случва през последните няколко десетилетия в ДРК. Повече от пет милиона души са разселени в страната. Повече от един милион конгоанци са потърсили убежище. Въпреки че голяма част от разселването е подхранвано от конфликти, минното дело също е причина хората да бъдат изселвани или по друг начин заплашвани да напуснат домовете си, допринасяйки за по-нататъшно принудително преместване.

Светът често нарича ДРК страна с недостатъчни ресурси. Въпреки това ДРК е една от най-богатите страни по отношение на природни ресурси. По-голямата част от конгоанците не се възползват финансово от световното търсене на кобалт. Значителна част от здравната система е зависима от таксите, плащани директно от пациентите за услуги. В резултат на това бедните и разселените, включително някои от тези, които добиват кобалт, имат затруднен достъп до грижи поради неспособност да плащат и липса на здравно осигуряване. Доставчиците на здравни услуги в страната се грижат за тези хора, някои със заболявания, произтичащи от опасната им работа, с малко инфраструктура, която да ги поддържа.

Преходът към енергийна независимост има огромна цена

Преходът към енергийна независимост има огромна цена и тя се плаща от най-уязвимите граждани на ДРК. По-голямата част от света е наясно с опустошителните последици от изменението на климата. Мнозина обаче не са наясно с непредвидените последици, които е причинило снабдяването с минерали като кобалт. Не можем избирателно да изискваме намаляване на въглеродните емисии и в същото време да сме слепи за несправедливостите, които се случват в ДРК.

Делегатите на COP 28 и светът трябва да гарантират, че фокусът върху възобновяемата енергия не е късоглед. Въпреки че на ДРК бяха предоставени средства за подпомагане на по-добри условия за добив, трябва да има повече прозрачност относно това как се използват средствата. Както и дали отделните работници наистина изпитват подобрения в качеството си на живот. Страните от COP 28 също трябва да подкрепят тези, които са били разселени, с по-честни и справедливи практики за убежище. Екологичната свобода в света не трябва да става за сметка на лишаването от граждански права на гражданите на ДРК.

АВТОР: Руслана Петрова

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button