Новини

ЕС се бори с нападения от вълци

ЕК разглежда възможността да се позволи отстрелването на хищниците, когато представляват реална заплаха

ЕС се бори с нападения от вълци

За пореден път Европейската комисия обяви намерението си да промени международния статут на вълците от “строго защитени” на “защитени”. Това решение е въз основа на нови данни за увеличени популации и въздействията им.

Това се съобщи на сайта на комисията и отново бе тема в POLITICO.

През 2022 г. се бе разглеждал подобен анализ, но отговорът не бе изцяло ясен. Вълците са строго защитен вид съгласно Директивата за местообитанията на Европейския съюз и Бернската конвенция. Което означава, че улавянето, държането в плен на живи животни и убиването им са забранени. Изключение е само ако животните представляват опасност за хората или добитъка и са издадени специални разрешителни документи за това.

Ако статутът на вълците се промени от “строго защитени” на “защитени”, техният лов може да бъде разрешен!

Комисията продължава да търси одобрението на страните членки, преди официално да представи предложението си към Бернската конвенция през 2024 г. Данните се обновяват с всеки изминал ден.

Ловни и земеделски асоциации призовават Брюксел да промени статута на защита на вълците, за да им позволи да защитят добитъка си. Като аргументират, че фермерите са “подложени на огромен натиск” да защитят своя бизнес. Над 60% от пасищно отглежданите животни са засегнати в цяла Европа от нападение над вълци. За жалост нито електро пастирите, овачрските кучета и помощта на еко-активистите с преместването на проблемните индивиди, не помагат. Според Европейската комисия най-добър вариант би бил ловните дружинки да помогнат със наблюдение и отстраняване на опасните хищници.

“Тук не говорим за изтребване на този уникален хищник! Нека да не забравяме, че ако го няма, то прекомерната популация на тревопасните животни ще разруши екосистемата. Вълците са важни за баланса, но трябва и те да имат някой, който да регулира тяхната бройка. Ловците са от изключителна помощ в това дело, защото те отстрелват болни или животни, чието поведение е рисковано – единаци или по-смели от необходимото индивиди. Отделно ловните дружинки по цял свят имат за цел да поддържат популацията и на основната храна на тези животни – тревопасният дивеч. Това са много дивечови птици, елени, сърни, зайци и др. Всеки един ловец знае, че популацията на хищника в районите е важна и трябва да се следи, като се уважава и пази. Всяко разрешително се получава след анализ над ситуацията – нападение, район, размножителен сезон и проследяване на животното и др. Това звучи объркващо, но човека като фактор на земята може да е добър, стига да знае какво върши. Нашата цел е да пазим природата. “

Говорител на Европейската комисия, 2023 г

Европейската народна партия на председателя на ЕК – Урсула фон дер Лайен също алармира за нарастващия брой нападения на вълци. От години Лайен се опитва да се позиционира като защитник на земеделието и селските общности още от 2022 г. .

Промяната дойде с едно пони…

През 2022 г. в Германският регион Хановер се издаде официално разрешение за отстрел на вълк, който е убил едно от понитата на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя сподели тогава, че изпълнителната власт на ЕС ще преоцени статута на защитените вълци.

Понито Доли, било убито от мъжки вълк в началото на септември, когато е стояло в заграденото с електро пастир пасище, в района на конюшнята. Животното било собственост на семейство фон дер Лайен близо до Хановер, Северна Германия.

“Цялото семейство е изключително разтревожено от новината, днес е пони, утре може да е дете. Те са почти едни и същи на размер. Животното видомо не изпитва безпокойство да напада през деня и да обикаля наоколо въпреки какафонията около коншнята.”

– Това сподели още тогава говорителят на президента на Комисията.

С оглед поведението му компетентните органи са разрешили въпросният вълк да бъде ликвидиран.

“Беше поискано изключение от законодателството за опазване и е разгледано в съответствие със законовите изисквания. Те са изпълнени. ”

– каза говорител на съответната общинска администрация пред германския всекидневник TAZ.

Фон дер Лайен иска да “преоцени” защитния статус на вълците.

След като експертите на място заключили, че понито е било убито от вълк малко след инцидента, резултатите от ДНК анализ от 07.12.2022 г., потвърдили това. След задълбоченият анализ в предвид защитния статус и идентифицирането на конкретния вълк се е взело решението да бъде елиминиран.

Междувременно фон дер Лайен заявила в писмо до германските консервативни (ЕНП) законодатели, че ЕК ще преразгледа защитения статут на вълците.

“ЕК признава, че завръщането на вълците и техния нарастващ брой водят до конфликт. Трябва да се регулира популацията на хищниците и да се увеличи разселването на дивеча, който те използват за храна. За жалост винаги ще има индивиди, които ще търсят лесната плячка – селскостопански животни, но нашата цел е да намалим този риск до минимум. Има все повече съобщения за нападения на вълци върху добитък и повишени рискове за хората в засегнатите региони.”

– Добави в писмото си тя

Какво означава терминът”проблемен хищник”?

Това е понятието в природозащитно законодателство, което се прилага, когато едър хищник многократно напада добитък или по друг начин демонстрира, че не е годен за съжителство с човека.Този термин улеснява получаването на извънредно разрешение за отстрел .

Спорен въпрос

Вълците и другите големи хищници понастоящем са под строга защита съгласно Директивата за местообитанията на европейският съюз. Въпреки това фермери и представители на страни и региони с големи популации на хищници заявиха на конгрес в Брюксел, че нарастващите популации представляват заплаха за земеделието и местните общности.

Законодателите от ЕНП, част от която е самата фон дер Лайен, гласно призовават за преразглеждане на защитения статут на хищниците. В това число влизат не само вълците, но и други големи хищници като мечки и рисове.

Еко-активисти още през 2022 г. реагираха доста бурно, но тази година сякаш бяха по-съгласни с решението след повторният отговор на комисията.

“Решението за смяната на статута на тези хищници се взема след задълбочен анализ на състоянието на популацията от хищници в Европейският съюз. ”

МОСВ утвърди Плана за действие за европейския вълк в България

Министерството на околната среда и водите утвърди – План за действие за европейския вълк на основание на Закона за биологично разнообразие. Това съобщи МОСВ. Планът е разработен от СДП “БАЛКАНИ” чрез процес, започнал още от 2008 г. до днес, с участието на всички заинтересовани страни.

Планът за действие е приет чрез решение на Национален съвет по биологично разнообразие (НСБР-Протокол № 23 от 07.12.2018 г.) след отразяване на финалните корекции от съвета. Сега вече е окончателно утвърден от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ).

Планът стъпва на разбирането да се минимизира конфликтът човек – вълк

Необходимо да се повиши ангажираността и взаимното сътрудничество на заинтересованите страни за по-доброто управление на популацията на вълка, за да се осигури дългосрочното съществуване на вълка в България.

Вълкът е включен в Приложение № 2 и 4 на Закона за биологично разнообразие (ЗБР). Директива 92/43/ЕИО на съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (Директива за хабитатите), Конвенцията за опазване на европейската флора и фауна и природните местообитания (Бернска конвенция), Конвенцията за международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (Вашингтонска, CITES). Както и регламент на съвета на Европа № 338/97 от 9.12.1996 г. за защита на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях. За вида се прилага и Европейски план за действие за вълка на Съвета на Европа.

Със заповед на министъра на земеделието се сформира постоянно действаща национална комисия за вълка с представители на следните институции и организации. Такива са МЗ, МОСВ, ИАГ, ИАОС, научни институти и университети, ловни организации, природозащитни организации. Националната комисия за вълка ще обсъжда и ще взема решения по отношение на всички важни въпроси, които се отнасят до управление на популацията на вълка в България- мониторинг, режими на ловуване, опазване на местообитанията и други.

Предвижда се провеждането на социологически проучвания сред различни групи от обществото за отношението и знанията относно вида изпълнение на законодателството. Ще бъдат прилагани различни икономически инструменти за извличане на полза от присъствието на вида в България и ще се следи за изпълнение на законодателството. Комисията ще работи за минимизиране на конфликта човек – вълк и ще осъществява различни дейности, целящи по-добро управление на популацията на вида в България.

Планът за действие предвижда да се обяви период на забрана за лов на вида в периода 1 април – 30 юни!

Причините за това са напреднала бременност при женските в този период, периодът на раждане и отглеждане на малките. Потенциално увеличаване на щетите на домашни животни, ако бъде убит възрастен индивид в ранен етап на отглеждане на малките. Както и ограничаване на факторите, които създават предпоставки за увеличаване на инбридинг и/или хибридизация на вълка с домашното куче.

В рамките на периода на забрана за лов обезщетения за щети, нанесени от вълка, ще бъдат изплащани от Министерството на околната среда и водите чрез предстояща промяна на Закона за лова и опазване на дивеча.

Към списание ” Български ЛОВЕЦЪ”

Автор: Радост Филипова

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button